Veel gestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over de appartementen in Zijdebalen en over ons digitale inschrijfprocedure.

In 10 stappen naar jouw eigen woning

Stap 1: Schrijf je vrijblijvend in via interesse op deze website!

Stap 2: Je ontvangt een e-mail om een wachtwoord aan te maken, hiermee kun je inloggen.

Stap 3: Vul je gegevens verder aan (mijn inschrijving).

Stap 4: Voeg de gevraagde bijlagen toe (zie vraag 6, inzake de bijlagen je moet verzamelen).

Stap 5: Geef je woningvoorkeur op via de digitale woningzoeker.

Stap 6: Onderteken en verstuur de inschrijving! Het verhuurteam gaat de inschrijving beoordelen.

Stap 7: Is de inschrijving akkoord? Toewijzing gaat geheel automatisch op basis van de beoordeling van je inschrijving en (?) je persoonlijke voorkeuren.

Stap 8: Je mag het appartement accepteren (niet bindend) via de e-mail die je ontvangt van het verhuurteam.  

Stap 9: Appartement geaccepteerd? Het huurcontract teken je geheel digitaal.

Stap 10: Nu is het wachten tot het appartement gereed is en je de sleutel in ontvangst kan nemen. Naar verwachting wordt het appartement in de zomer opgeleverd. Dit is een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Je ontvangt tijdig de definitieve ingangsdatum van oplevering van ons.

 

Om in aanmerking te komen voor een appartement wordt een minimale inkomenseis gehanteerd waar je aan moet voldoen.

Het minimale bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet gelijk zijn aan:

1 inkomen:
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de € 1.500,-

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wilt je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt je contact opnemen met het verhuurteam Zijdebalen via info@hureninzijdebalen.nl.

Loondienst

Vakantietoeslag, een vaste 13de maand, een eindejaarsuitkering en/of een structurele winstuitkering worden meegerekend bij het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, een flexibele winstuitkering en/of een vergoeding voor een leaseauto kunnen niet als inkomen worden meegerekend.

Gepensioneerd 

Het totale jaarinkomen van de AOW en eventuele aanvullende pensioenen (de meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld).

Zelfstandig ondernemer

Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van de netto bedrijfsresultaten.

Eigen vermogen

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien je niet (volledig) kan voldoen aan de inkomenseis. 10 % van het eigen vermogen mag meegerekend worden als jaarinkomen.

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? De totale jaarlijkse verplichtingen worden in mindering gebracht op het bruto jaarinkomen.

Wil je berekenen wat jij maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt je contact opnemen met het verhuurteam Zijdebalen via info@hureninzijdebalen.nl

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren.

Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van het, voor jou, perfecte appartement in Zijdebalen.

Om er zeker van te zijn dat de huurovereenkomst op naam van de juiste persoon wordt afgesloten, is verificatie van belang. Ter verificatie van je naam en bankrekening vragen wij je daarom om 1 cent te betalen via iDeal. Dit is een vereiste voor de identificatie. Op deze manier kunnen wij zowel jouw als onze veiligheid waarborgen.

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij, zodra je gestart bent met inschrijven, bijlagen te uploaden.

Belangrijke tips inzake je privacy:

 • Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen ZIJDEBALEN”
 • Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
 • Prognose 2018 (opgesteld door een accountant)
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgave hypotheek
 • Hypotheekverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning

 • Verhuurdersverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)(

Inwonend

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement in de balk onderin de homepage van deze website.

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Aan de hand van de voor de appartementen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je inschrijving en een ID- en credit check, worden de woningen automatisch toegewezen aan de best passende kandidaat.

Nee, helaas! Het is alleen mogelijk een appartement te huren indien je zelf voldoet aan de gestelde inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met 2 personen of meer wilt huren).

Je hoeft geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten te betalen.

Een waarborg wordt niet standaard gevraagd, alleen wanneer er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijk contract hebt. De waarborgsom bedraagt 3 maanden de kale huurprijs. Uiteraard wordt je vooraf geïnformeerd of er een waarborg van toepassing is. De waarborg en eerste maand huur dienen voor de sleuteloverdracht te worden voldaan.

Een waarborg van 3 maanden is van toepassing indien:

 • Het inkomen deels wordt verkregen uit eigen vermogen;
 • Je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, directeur of aandeelhouder;
 • Je het afgelopen jaar in Nederland hebt gewoond;
 • Je arbeidsovereenkomst een bepaalde tijd heeft;
 • Er sprake is van een proeftijd.

De minimale huurperiode bedraagt 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Ja, je betaalt maandelijks € 50,- aan voorschot servicekosten. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die hij aan de huurder(s) levert. Hieronder vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimte(s), een glasverzekering, algemeen stroomverbruik, onderhoud van de algemene groenvoorziening(en), glasbewassing van de gemeenschappelijke ramen, etc. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Naast de huurprijs en servicekosten, dien je rekening te houden met een aantal andere vasten lasten.

Bijvoorbeeld:

 • Nutsvoorzieningen (elektra, warmte & water)
 • Gemeentelijke belastingen (https://BGHU.nl)
 • Verzekeringen (inboedel en aansprakelijkheid)
 • TV, internet en bellen
 • Etc.

Helaas wordt een garantstellingen door derden (bijv. je ouders) niet geaccepteerd.

Het is niet mogelijk huursubsidie aan te vragen voor woningen in de vrije sector. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2018) kun je huurtoeslag aanvragen.

Wat kun je verwachten van de afwerkstaat van de appartementen? Download hier de informatiebrochure.

Alle parkeerplaatsen zijn gekoppeld aan een appartement. Er zijn geen extra parkeerplaatsen in de parkeerkelder.

Een parkeervergunning om buiten het gebouw te kunnen parkeren is niet mogelijk (deze worden niet verleend door de gemeente). Kijk voor meer informatie op: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parkeren/rayons/b_18.300_Pijlsweerd.pdf

Het appartement is voorzien van vloerverwarming (per ruimte regelbaar) en een designradiator in de badkamer.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming, met als vaste leverancier Eneco.

Voor meer informatie rondom prijzen kan je kijken op: https://www.eneco.nl/warmte-koude/stadswarmte/#/tarieven

Er wordt hard gebouwd aan de appartementen, uit veiligheidsoverwegingen is het dan ook niet mogelijk de appartementen vooraf te bekijken. Op dit moment zijn we in gesprek om een open dag te organiseren, zodat je toch even binnen kan spieken. Mocht dit doorgaan laten we je dit uiteraard direct via de nieuwsbrief aan je weten.

De huurwoningen van Zijdebalen maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.